Saker behandla i Einingsregisteret

Publisert 03.04.2013
Totalsummen inkluderer behandling av 78 762 undereiningar/føretak og vedtak ved Frivilligregisteret som samtidig fører med seg eit vedtak i Einingsregisteret). Ikke avrundet.
Brønnøysundregistra
tracking