Registrerte føretak etter føretakstype

Publisert 11.03.2013
Aksjeselskapa utgjer over halvparten av alle registrerte føretak. Enkeltpersonsføretak utgjer nesten ein tredel.
Brønnøysundregistra
tracking