Konkursar og tvangsavviklingar

Publisert 12.03.2013
Etter toppen i 2009 fortset talet på konkursar og tvangsavviklingar å gå ned. I perioden 2009 - 2012 er talet på konkursar redusert med 23,8 % (1 184 stk.), medan talet på tvangsavviklingar i same periode er redusert med 36,6 % (546 stk).
Brønnøysundregistra
tracking