Nye, utløpte/opphøyrde og løpande konkurskarantenar

Publisert 12.03.2013
Etter toppen i 2009, held talet på nye konkurskarantenar fram med å gå ned. Frå 2011 til 2012 var nedgangen på 6,0 % (20 stk.). Størst nedgang hadde Oslo med 19 stk. (48,7 %). Talet på utløpte/oppheva konkurskarantenar har i 2012 gått ned 12,4 % (47 stk.) samanlikna med 2011. Når det gjeld løpande konkurskarantenar var nedgangen på 3,3 % (20 stk.).
Brønnøysundregistra
tracking