Tinglysingar 2009 - 2012

Publisert 13.03.2013
Etter ein liten nedgang i 2008, har talet på tinglysningar totalt hatt ein jamn auke dei seinare åra. Frå 2011 til 2012 auka det med 8,2 % (36 206 stk.).
Brønnøysundregistra
tracking