Tinglysingar 2009 - 2012 (anna)

Publisert 13.03.2013
For å vise dei mest brukte dokumenttypane i kategorien «Anna» i forrige graf, har vi delt grafen i to. Denne grafen viser dokumenttypar som har færre enn 10 000 tinglysingar i året.
Brønnøysundregistra
tracking