Aksjeselskap/bustadbyggejlag oversende tingretten i 2012 for manglande innsending av årsrekneskapen for rekneskapsåret 2010

Publisert 12.03.2013
Talet på aksjeselskap/bustadbyggjelag som blir oversende til tingretten på grunn av manglande innsending av årsrekneskap, har ei auke på 33,4 % (124 stk.) i 2012 jf. 2011. Ikkje sidan 2003 er så mange aksjeselskap/bustadbyggjelag oversende til tingretten (i 2003 blei 563 stk. oversende).
Brønnøysundregistra
tracking