Innsende årsrekneskap 2009-2012

Publisert 12.03.2013
Talet på innsende årsrekneskap auka med 1,9 % (5 272 stk.) frå 2011 til 2012. Det er talet på årsrekneskap som er sende inn elektronisk via Altinn-portalen som held fram med å auke; sist år med 6,1 % (12 845 stk). Den elektroniske innkomsten er dermed 79,2 %, ein auke på 4,1 % fra 2011 til 2012.
Brønnøysundregistra
tracking