Tilleggsreservasjonar i Reservasjonsregisteret 2010-2012

Publisert 11.03.2013
Frå og med 1.6.2009 blei det (etter lovendring) i tillegg mogeleg å registrere fleire telefonnummer og sekundær adresse i Reservasjonsregisteret.
Brønnøysundregistra
tracking