Opna gjeldsforhandlingar og tinglyste gjeldsordningar 2009-2012

Publisert 12.03.2013
Etter fleire år med auke, har alle ein reduksjon frå 2011 til 2012. Størst er reduksjonen av tvungen gjeldsordning med 7,1 prosent.
Brønnøysundregistra
tracking