Fordeling av løpande forseinkingsebyr per 1. september

Publisert 22.03.2013
Om komplett årsrekneskap, årsmelding og revisjonsmelding ikkje er sende til Rekneskapsregisteret før 1. august ved papirinnsending – eller før 1. september ved elektronisk innsending – vil det bli rekna forseinkingsgebyr.
Brønnøysundregistra
tracking